مرکز آزمون های روانشناسی رویال

مرکز آزمون های  روانشناسی رویال

سبدخرید

عکس
شرح
قیمت
تعداد
جمع کل
MSQ.png
رضایت شغلی در معنای وسیع تر خود به معنای دیدگاه، رفتار، رضایت و اعتماد به نفس کلی منابع انسانی در محیط کاری است.
کدتخفیف
تخفیف
جمع نهایی